Støyreduksjon

Justerer oppløsningen/støybalansen til de bildene som tas.
  1. MENU [Støyreduksjon] ønsket modus(–)
Svekker støyreduksjonen. Denne innstillingen legger vekten på bildeoppløsningen.
(Standard)


(+)
Styrker støyreduksjonen. Denne innstillingen legger vekten på støyfjerning.

Merknader
  • Avhengig av innstillingene på opptakstidspunktet, vil støyreduksjonsnivået kanskje ikke kunne justeres.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU -elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU -elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]