Anti-blunk

Når Scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner) eller (Mykt snapshot) og motivet blinker mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to bilder i rask rekkefølge. Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen på bildet ikke blunker på.
  1. MENU (Anti-blunk) ønsket modus


(Auto)
Når ansiktsregistreringen er aktiv, fungerer funksjonen Lukkede øyne-reduksjon slik at bilder som viser personen med åpne øyne, lagres.

(Av)
Funksjonen Lukkede øyne-reduksjon er ikke i bruk.

Merknader
  • Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i følgende situasjoner:

  • Ved bruk av blitsen

  • Under opptak i seriemodus

  • Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke virker

  • Når smilutløserfunksjonen er aktivert

  • Det kan hende at Lukkede øyne-reduksjon ikke virker, avhengig av situasjonen.

  • Når funksjonen Lukkede øyne-reduksjon er stilt inn på [Auto], men kun bilder hvor personene har øynene lukket blir tatt, vises meldingen "Lukket øye oppdaget" på LCD-skjermen. Ta bildet om igjen ved behov.

Liknende emne