SteadyShot for video

Styrken av SteadyShot-effekten under filmopptak kan justeres.
  1. MENU (SteadyShot for video) ønsket modus(Standard)
Gir en SteadyShot-effekt i stabile opptakssituasjoner.
(Aktiv)
Gir en kraftigere SteadyShot-effekt.

Merk
  • Hvis du endrer innstillingen for [SteadyShot for video], vil visningsvinkelen endres.

Liknende emne