Posisjonsopplysninger (kun DSC-HX100V)

GPS-trianguleringsstatusen kan kontrolleres. Still inn kameraet på å triangulere når posisjonsinformasjonen vises.
  1. MENU (Posisjonsopplysninger) på kontrollknappen

Posisjonsinformasjonen vises på kameraet.
GPS-indikatorer
Indikatoren (A)endres etter styrken på GPS-signalet når GPS er aktivert.

GPS-indikatorer
Trianguleringsstatus
GPS-mottaksstatus
Ingen indikator
Av
[GPS-innstilling] er stilt inn på [Av], eller det har oppstått en feil.
Vanskelig
Kameraet finner ikke noe GPS-signal, og kan derfor ikke innhente lokal informasjon. Bruk kameraet i et åpent område.
Søker
Søker etter GPS-satellitter. Det kan ta flere minutter å starte trianguleringen.
Triangulere
Kameraet mottar et GPS-signal og kan innhente stedsinformasjon. Breddegrader og lengdegrader (B) vises under triangulering.

Satellitt- og trianguleringsindikatorer
Satellittens posisjon kan kontrolleres på posisjonsinformasjonsvisningen (C). Hentestatus for satellittinformasjonen vises på trianguleringsindikatoren (D). Trianguleringsindikatoren blir grønn når trianguleringen er fullført.
Merknader
  • Selv om kameraet henter informasjon fra satellitter, kan trianguleringen ta tid eller mislykkes, avhengig av tid og sted.

  • Ikke dekk GPS-sensoren med fingeren din når du søker etter GPS-satellitter, eller når du triangulerer. Dette reduserer følsomheten til GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.


Liknende emne