Registrer innstilling

Setter deg i stand til å registrere opptil 3 hyppig brukte moduser eller kamerainnstillinger i kameraet. Du kan hente opp innstillingene ved hjelp av (Hent frem minne-modus).
  1. Still inn kameraet på den innstillingen du vil registrere.

  1. MENU (Registrer innstilling) ønsket tall på kontrollknappen [OK]

Merk
  • For å korrigere innstillinger må du følge trinnene 12 igjen.

Elementer som kan registreres

Følgende opptaksinnstillinger er tilgjengelige:

Hente frem registrerte innstillinger

  1. Still inn modusvelgeren på (Hent frem minne-modus).

  1. Velg det ønskede tallet med på kontrollknappen.

Merknader
  • Hvis du stiller inn (Hent frem minne-modus) etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne