MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser

I tabellen nedenfor angir innstillinger som kan endres, mens angir innstillinger som ikke kan endres. Ikonene nedenfor angir de tilgjengelige modusene. En innstilling kan være låst eller begrenset, avhengig av opptaksmodusen. Du finner mer informasjon under de enkelte emnene.


///
Scenevalg
Hent frem minne-modus
Enkel modus
Uskarp-effekt
Bildestørrelse
Filmopptaks-
scene
3D-fotografering
Panorama-
bildestørrelse
Hvitbalanse*1
Hvitbalanse-
justering
ND-filter
Målemodus
Serieopptaksintervall
Nivåtrinn-
innstillinger
Scene-
gjenkjenning
Myke hudtoner-effekt*2
Smilutløser
Smilsensitivitet
Ansikts-
gjenkjenning*3
Blitsnivå
Fargemodus
Fargemetning
Kontrast
Skarphet
Støyreduksjon
Anti-blunk
Videokvalitet
Videostørrelse
SteadyShot for video
Posisjons-
opplysninger (kun DSC-HX100V)
Registrer innstilling
Kameraveiviser
(Innstillinger)

*1 [Blits] kan ikke velges for [Hvitbalanse] når scenevalg er stilt inn på (Bildestabilisering), (Håndholdt kamera i halvlys) eller (Høy følsomhet).
*2 [Av] kan ikke velges for [Myke hudtoner-effekt] når scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner).
*3 [Av] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning] når Scenevalg er stilt inn på (Myke hudtoner), (Mykt snapshot) eller (Gjøre bakgrunnen uskarp).
Merknader
  • Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.

  • Hvis ovenstående opptaksmoduser er registrert og hentet frem i (Hent frem minne-modus), forblir forutsetningene for om innstillingene kan endres eller ikke de samme som i tabellen ovenfor.