Lysbildevisning

Bildene spilles av automatisk i rekkefølge.
 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

 1. MENU (Lysbildevisning) ønsket lysbildevisning på kontrollknappen


(Kontinuerlig avspilling)
Starter avspilling fra det bildet som vises i øyeblikket. Avspillingen stopper ved det bildet som befinner seg rett før startbildet.
(Lysbildevisning med musikk)
Spiller av stillbilder i rekkefølge, sammen med effekter og musikk.

Merk
 • [Lysbildevisning] er ikke tilgjengelig når [Visningsmodus] er stilt inn på [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning].


Kontinuerlig avspilling

 1. Velg bildet du ønsker å spille av, med kontrollknappen.

 1. MENU (Lysbildevisning) [Kontinuerlig avspilling]


Kontrollknapp
Handling
Stopp
Stiller inn skjerminnstillingene.
Viser volumkontrollskjermbildet.
 • Juster volumet med / på kontrollknappen. Trykk på for å lukke volumkontrollskjermbildet.

Spoler bildet tilbake.
Spoler bildet fremover.

Visning av panoramabilder med kontinuerlig avspilling
Hele panoramabildet vises i 3 sekunder.
Du kan rulle et panoramabilde ved å trykke på .

Lysbildevisning med musikk

 1. MENU (Lysbildevisning) [Lysbildevisning med musikk] på kontrollknappen.

Viser innstillingsskjermen.
 1. Velg en innstilling.

 1. [Start]

 1. Trykk på for å avslutte lysbildevisningen.

Merk
 • [Lysbildevisning med musikk] er ikke tilgjengelig for følgende bilder:

 • Panoramabilder

 • 3D-bilder som er tatt opp med [Standard] eller [Vid] størrelseAvspillingsvalg
Velger den gruppen bilder som skal vises. Innstillingen er låst til [Mappe] når internminnet brukes til å ta opp bilder.
Alle
Spiller av en lysbildevisning av alle bildene i rekkefølge.

Dagens dato
Spiller av en lysbildevisning av bilder med det datointervallet som er valgt, når visningsmodus er [Datovisning].

Mappe
Spiller av en lysbildevisning av bilder i den valgte mappen i Mappevisning.Effekter
Velger avspillingshastighet og modus for lysbildevisning. Hvis det tar for lang tid å spille av en film, vil det vises et bilde fra filmen.
Enkel
En enkel lysbildevisning, hvor bildene skifter ved et forhåndsinnstilt intervall.
Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall], og på den måten kan du nyte bildene dine i fullt monn.

Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som gjenskaper stemningen i en filmscene.

Elegant
En stilig lysbildevisning som går fremover i et middels tempo.

Aktiv
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.Musikk
Spesifiserer musikken som skal spilles av under lysbildevisning. Du kan velge mer enn ett spor for bakgrunnsmusikk. Trykk på på kontrollknappen for å vise skjermen for volumkontroll. Trykk deretter på / for å justere volumet.
Musikk1
Standardinnstillingen for en [Enkel] lysbildevisning.

Musikk2
Standardinnstillingen for en [Nostalgisk] lysbildevisning.

Musikk3
Standardinnstillingen for en [Elegant] lysbildevisning.

Musikk4
Standardinnstilling for en lysbildevisning av typen [Aktiv].

Lyd av
Bruker ikke musikk.

Merk
 • Filmene spilles av uten lyd.Intervall
Stiller inn intervallet mellom bildene. Innstillingen er låst til [Auto] når[Enkel] ikke er valgt som [Effekter].

1 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bilder i [Enkel] lysbildevisning.
3 sek.

5 sek.

10 sek.

Auto
Intervallet fastsettes for å passe til elementet som er valgt i [Effekter]

Velge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre en musikkfil du ønsker fra CD-ene dine, eller MP3-filer til kameraet for å spille dem av under lysbildevisning. Installer "Music Transfer" programvare (inkludert) til datamaskinen din, for å overføre musikk. [Detaljer]
 • Du kan ta opp inntil fire musikkstykker på kameraet. (De 4 forhåndsinnstilte (Musikk1 – Musikk4) kan erstattes med de du har overført.)

 • Maksimumslengden på hver musikkfil for musikkavspilling med kameraet er cirka 5 minutter.

 • Hvis du ikke kan spille av en musikkfil på grunn av skade eller annen funksjonsfeil på filen, kan du utføre [Tøm musikk] [Detaljer] og så overføre musikken på nytt.

Liknende emne