Overfør med TransferJet

TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre.
For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har (TransferJet) på bunnen av kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom TransferJet-kompatible enheter.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Memory Stick med TransferJet.
 1. Sett en Memory Stick med TransferJet inn i kameraet.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

 1. MENU (Overfør med TransferJet) ønsket modus på kontrollknappen

 1. Overfør bilder ved å plassere (TransferJet-merkene) på kameraet og en annen enhet tett inntil hverandre.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.

(Dette bildet)
Sender det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og sende flere bilder.
Etter trinn 3 må du gjøre følgende.
 1. Velg et bilde og trykk deretter på .

Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal sendes.
Velg et bilde med -merket for å oppheve -merket.
 1. MENU [OK]


Merknader
 • Kun stillbilder kan overføres.

 • Opptil 10 bilder kan overføres på én gang. Når det gjelder 3D-bilder, blir imidlertid både MPO-filen og JPEG-filen overført. Opptil 20 bilder kan mottas, avhengig av mottaksenheten.

 • Sett [TransferJet] til [På] i (Innstillinger). [Detaljer]

 • I fly må du stille inn [TransferJet] på [Av] i (Innstillinger)[Detaljer]. I tillegg må du følge reglene som gjelder der du vil bruke funksjonen.

 • Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du velge [Ja] og plassere (TransferJet) på kameraet og den andre enheten rett overfor hverandre igjen.

 • På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet ikke selges i.

 • Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.

Motta bilder ved hjelp av TransferJet

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

 1. Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og avsenderenheten tett overfor hverandre for å motta bilder.

Det høres en signaltone når forbindelsen er opprettet.
Tips for vellykket sending og mottak av data
Hold (TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten tett overfor hverandre.
 • Overføringshastigheten og -avstanden varierer med vinkelen mellom de to (TransferJet-merkene).

 • Det er kanskje nødvendig å endre stilling/vinkel på kameraet for å oppnå kommunikasjon.

 • Sending og mottak av data er enklere hvis (TransferJet-merkene) holdes inntil hverandre med begge kameraer i parallell, som vist på figuren.

Merknader
 • Bare bilder som kan avspilles på kameraet, kan sendes eller mottas.

 • Dette kameraet kan bare motta JPEG- og MPO-filer.

 • Hvis det oppstår en bildedatabasefeil under lagring, vil det vises et skjermbilde for gjenoppretting av bildedatabasefilen.

 • Spill av bilder som ikke kan registreres i bildedatabasefilen, ved hjelp av [Mappevisning (Stillbilder)].

Bruke TransferJet-kompatible enheter som selges separat

Hvis du bruker TransferJet-kompatible enheter som selges separat, kan du overføre bilder til en PC og få enda større glede av dataoverføringen.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med den TransferJet-kompatible enheten din.
Liknende emne