Visningsmodus

Lar deg velge visningsformat for bilder.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (Visningsmodus) ønsket modus på kontrollknappen


(Datovisning)
Viser bilder sortert etter dato.

(Mappevisning (Stillbilder))
Viser stillbilder.

(Mappevisning (MP4))
Viser film i MP4-format.

(AVCHD-visning)
Viser filmer som er tatt opp med opptaksformatet stilt inn på [AVCHD 60i/60p] eller [AVCHD 50i/50p].

Merk
  • Når internminnet brukes til å lagre bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning.

Vise kalenderen

  1. MENU (Visningsmodus) [Datovisning] på kontrollknappen

  1. Drei W/T-spaken (zoomespaken) gjentatte ganger til W-siden () for å vise kalenderen.

Bruk kontrollknappen til å velge /, og velg deretter den måneden du vil vise. Velg dato og trykk på for å vise bilder fra den valgte datoen i indeksmodus.

Vise bilder som er tatt med et annet kamera

Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen på minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen "Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer".
For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge [OK].