Vis seriegruppe

Du kan velge å vise seriebilder i grupper, eller å vise alle bildene under avspilling.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (Visningsmodus) [Datovisning] på kontrollknappen

  1. MENU (Vis seriegruppe) ønsket innstilling


(Vis kun hovedbildet)
Grupperer seriebilder, og spiller deretter kun av hovedbildet.
  • Når ansiktsgjenkjenning brukes i seriemodus, avgjør kameraet hvilket bilde som er det optimale, og viser dette som hovedbildet. Når ansiktsgjenkjenning ikke brukes, vises det første bildet i seriegruppen som hovedbildet.


(Vis alle)
Spiller av alle seriebilder, ett av gangen.

Liknende emne