Retusjere

Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil.
Det opprinnelige bildet beholdes.
 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

 1. MENU (Retusjere) ønsket modus på kontrollknappen

 1. Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus.


(Trimming (endre størrelse))
Tar opp det zoomede avspillingsbildet.
Drei W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden () or å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.
Still inn zoomepunktet ved å bruke /// på kontrollknappen.
MENU velg en bildestørrelse å lagre
[OK]
 • Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.

 • Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper.

(Rødøyekorreksjon)
Korrigerer forekomsten av røde øyne som skyldes blitsen.
Velg [OK] med kontrollknappen .
 • Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde øyne, avhengig av bildets egenskaper.

(Uskarp maskering)
Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme.
Pek på det området av det aktuelle bildet (rammen) du vil retusjere, med /// på kontrollknappen MENU.
[OK]
 • Avhengig av bildet er det mulig at tilstrekkelig korrigering ikke blir utført, og at billedkvaliteten kan forringes.


Merk
 • Du kan ikke retusjere følgende bilder:

 • Panoramabilder

 • 3D-bilder

 • Film

 • Bilder som vises i en seriegruppe