Slett

Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder med / (sletteknappen). [Detaljer]
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (Slett) ønsket modus på kontrollknappen

  1. [OK]


(Alle unntatt dette bildet)
Sletter alle andre seriegruppebilder enn det som er valgt i Vis seriegruppe-modus.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
(Alle bilder i seriegruppen)
Sletter alle bildene i den valgte seriegruppen på én gang.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
(Dette bildet)
Sletter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
  1. Velg et bilde og trykk deretter på .
    Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal slettes. Velg et bilde med -merket igjen for å oppheve -merket.

  1. MENU [OK]

(Alle bilder fra denne dato)
(Alt i denne mappen)
(Alle AVCHD-visning-filer)
Sletter alle bilder i det datointervallet eller den mappen som er valgt, eller alle filmer i [AVCHD-visning] på én gang.
Trykk på [OK] etter trinn 2.

Merknader
  • I enkel modus kan du velge mellom [1 bilde] og [Alle bild.].

  • Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning, og stillbilder og filmer vises i samme mappe.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er de filmene som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på AVCHD 60i/60p (for 1080 60i-kompatible enheter) eller AVCHD 50i/50p (for 1080 50i-kompatible enheter).

Liknende emne