Skriv ut (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format, eller digitalt utskriftsbestillingsformat) er en funksjon som setter deg i stand til å spesifisere de bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere.
-merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU Skriv ut (DPOF) ønsket modus på kontrollknappen


(Dette bildet)
Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
  1. Velg et bilde og trykk deretter på .

Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal skrives ut.
Velg et bilde med -merket for å oppheve -merket.
  1. MENU [OK]


Merknader
  • Merket (utskriftsbestilling) kan ikke legges til følgende bilder:

  • Film

  • Bilder i internminnet

  • Du kan legge til et -merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder.

Fjerne DPOF-merket

Velg det bildet som DPOF-registreringen skal fjernes fra, og trykk deretter på på kontrollknappen, idet du følger samme prosedyre som når du oppretter et -merke. -merket forsvinner og DPOF-registreringen er fjernet.
Liknende emne