Rotere

Du kan rotere et stillbilde mot klokken. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (Rotere) på kontrollknappen

  1. Trykk på på kontrollknappen.

Stillbildet vil roteres mot klokken.
Hvis du vil rotere bildet igjen, må du gjenta trinn 3.
Merknader
  • Du kan ikke rotere følgende bilder:

  • 3D-bilder

  • Film

  • Bilder som vises i en seriegruppe

  • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.

  • Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker.