MENU-elementer som ikke kan stilles inn i henhold til visningsmodus

I tabellen nedenfor angir en funksjon som kan endres av bruker, mens — angir en funksjon som ikke kan endres.

Menyelementer
Minnekort
Internminne
Dato-
visning
Mappe-
visning (Stillbilder)
Mappe-
visning (MP4)
AVCHD-visning
Mappe-
visning
(Lysbildevisning)
(3D-visning)
(Overfør med TransferJet)
(Visningsmodus)
(Vis seriegruppe)
(Retusjere)
(Slett)
(Beskytt)
Skriv ut (DPOF)
(Rotere)
(Kameraveiviser)
(Innstillinger)

Merk
  • Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen.