Videoformat

Du kan stille inn den opptaksmetoden som brukes til å ta opp film.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] ønsket modus


AVCHD 60i/60p eller AVCHD 50i/50p
Filmer av typen [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter) tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til AVCHD, som er egnet for visning av jevne videobilder på en HD-TV. Blu-ray-disker, AVCHD-disker og DVD-Video-disker kan opprettes ved hjelp av den inkluderte programvaren "PMB". Filmer som er tatt opp med bildekvaliteten innstilt på [AVC HD 28M (PS)] kan imidlertid ikke lagres til disk i samme kvalitet. Konverter bildet med "PMB" før lagring til disk. DVD-er eller AVCHD-disker kan ikke opprettes fra filmer som er tatt opp med [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Lagre filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-plater.

MP4
MP4 (AVC)-filmer tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til MP4, som er egnet for web-opplasting og e-postvedlegg. Ingen plater kan opprettes fra MP4-filmer, selv om du bruker den inkluderte programvaren "PMB".

Liknende emne