Digital zoom

Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen (opptil 30×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Digital zoom] ønsket modus


Smart ()
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen (Smart zoom).

Nøyaktig ()
Forstørrer alle bildestørrelser med totalt ca. 120×, inklusive optisk zoom på 30×. Merk at bildekvaliteten imidlertid blir dårligere når den optiske zoomeforstørrelsen overskrides (Nøyaktig digital zoom).

Av
Digital zoom er slått av.

Merknader
  • Den digitale zoomefunksjonen fungerer ikke i følgende situasjoner:

  • I Intelligent panoramafotograferingmodus

  • Når smilutløserfunksjonen er aktivert.

  • Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

  • Smart zoom er ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [16M] eller [16:9(12M)].

  • Smartzoom er ikke tilgjengelig under filmopptak.

  • Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.

Total zoomeforstørrelse ved bruk av smart zoom (inklusive optisk zoom 30×)

Hvilket zoomeforhold som støttes, avhenger av bildestørrelsen.

Størrelse
Total zoomeforstørrelse
10M
Ca. 37×
5M
Ca. 53×
VGA
Ca. 216×
16:9(2M)
Ca. 72×