Vindstøyreduksjon

Reduserer vindstøyen under filmopptak.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Vindstøyreduksjon] ønsket modus


Av
Reduserer ikke vindstøyen.

Reduserer vindstøyen.

Merk
  • Hvis [Vindstøyreduksjon] er stilt inn på [På], kan det være vanskelig å høre andre innspilte lyder enn vinden, selv om det ikke blåser særlig mye.