Rødøyereduksjon

Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved bruk av blits.
 1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

 1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Rødøyereduksjon] ønsket modus


Auto
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen automatisk for å redusere problemet med røde øyne.

Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.

Av
Bruker ikke rødøyereduksjon.

Hva skyldes problemet med røde øyne?
Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet (netthinnen) (A). Det er dette som forårsaker "røde øyne".
Andre måter å unngå røde øyne på
 • Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen stilles automatisk inn på [Av].)

 • Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] [Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB".

Merknader
 • For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund før lukkeren utløses, så du må passe på at motivet ikke beveger seg i løpet av denne tiden.

 • Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot eller bort fra forhåndsblinket.

 • Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger [Auto].

 • [Rødøyereduksjon] er satt til [Av] i følgende situasjoner:

 • I 3D-opptaksmodus

 • Når modusen (Gjøre bak- grunnen uskarp), (Bildestabilisering), (Halvlys), (Håndholdt kamera i halvlys), (Høy følsomhet), (Gourmet), (Kjæledyr) eller (Fyrverkeri) er valgt i scenevalg.

 • Når smilutløserfunksjonen er aktivert.