Egendefinert knapp

Tilordner den vanligvis brukte funksjonen til CUSTOM (tilpass-knappen).
 1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

 1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Egendefinert knapp] ønsket modus


AEL
AE-lås/AE-lås deaktivert

Hvitbalanse
Stiller inn hvitbalansen.

ND-filter
Stiller inn ND-filteret

Målemodus
Stiller inn målemodus.

Smilutløser
Stiller inn smilutløser.

Merk
 • CUSTOM-knappen er ikke tilgjengelig i enkel modus.

Bruke AE-låsen
 • Når du bruker AE-låsen, fastlegges de lysmålerverdiene som brukes til å stille inn eksponeringen. Denne funksjonen er praktisk hvis du ønsker å ta flere bilder uten å endre eksponeringen, eller vil velge en eksponering som ikke er kompatibel med fokusposisjonen.
  Hver gang du trykker på CUSTOM-knappen, endres AE-låsen som følger:
  AE-lås AE-lås deaktivert AE-lås
  Hvis du imidlertid utfører andre operasjoner, som å trykke på eller dreie den trinnvise velgeren, kan AE-låsen deaktiveres.

 • AE-låsen kan kun brukes med CUSTOM-knappen.