Skjermlysstyrke

Du kan velge en LCD-lysstyrke fra nivå 1 til nivå 5. LCD-skjermen blir lysere med høyere tall.
Når du bruker kameraet i godt lys utendørs, må du velge et høyere tall, så det blir enklere å se skjermen.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Skjermlysstyrke] ønsket modus

Merknader
  • Jo lysere LCD-skjermen er, jo raskere tømmes batteriet.

  • Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren, er lysstyrken for skjermen låst til den lyseste innstillingen og kan ikke justeres.

  • LCD-skjermen blir mørk hvis det går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på.

  • Når indikatoren for høy temperatur () vises, kan LCD-skjermen bli mørkere, uansett innstillinger. [Detaljer]