Language Setting

Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Language Setting] ønsket modus