Skjermfarge

Stiller inn skjermfargen.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Skjermfarge] ønsket modus

Svart
Stiller inn bakgrunnsfargen til LCD-skjermen.

Hvit

Rosa