Demomodus

Du kan stille inn om du vil bruke en demonstrasjon av smilutløseren eller filmavspilling i [AVCHD-visning]. Når det ikke er behov for å vise en demonstrasjon, må du stille inn modusen på [Av].
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Demomodus] ønsket modusDemomodus1
Det vises en demonstrasjon av opptaksfunksjonene.

Demomodus2
Starter smilutløserdemonstrasjonen automatisk når ingen operasjon utføres i løpet av 15 sekunder.

Demomodus3
Hvis ingen arbeidsoperasjoner utføres i løpet av en viss tid, mens kameraet er koblet til en HD-TV, startes automatisk en demonstrasjon av filmavspilling i [AVCHD-visning].
Av
Utfører ikke noen demonstrasjon.

Merknader
  • Hvis du trykker ned lukkerknappen under demonstrasjonen av smilutløseren, vil det ikke bli tatt noe bilde.

  • Hvis antall bilder som er lagret i internminnet øker under en demonstrasjon, kan det hende at kameraet automatisk sletter bildene. Det anbefales å ta en sikkerhetskopi av bildene i internminnet før en demonstrasjon.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp i [Videoformat] innstilt på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter). [Detaljer]