Initialiser

Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
Selv om du utfører denne funksjonen, opprettholdes bildene.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Initialiser] ønsket modus [OK]


REC-innstill.
Initialiserer kun opptaksinnstillingene. Velg [REC-innstill.] for å fotografere med kameraets standardinnstillinger.

Alle innstill.
Initialiserer alle kamerainnstillinger.

Merk
  • Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres.