HDMI-oppløsning

Når du kobler kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med HDMI-terminaler ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du velge HDMI-oppløsning for visning av bilder på TV-en.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [HDMI-oppløsning] ønsket modus


Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen.

1080p
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080p).

1080i
Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i).

Merk
  • Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i] eller [1080p], avhengig av den TV-en som skal kobles til.