KTRL for HDMI

Denne innstillingen muliggjør (TV-) fjernkontroll av et kamera som er koblet til en "BRAVIA" Sync-TV med en HDMI -kabel (selges separat). [Detaljer]
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [KTRL for HDMI] ønsket modus


Aktiverer fjernstyrt bruk.

Av
Deaktiverer fjernstyrt bruk.

Merk
  • Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV.

Liknende emne