Innst. for USB-tilkobl.

Velger USB-modus når kameraet kobles til en datamaskin eller en USB-enhet ved hjelp av USB-kabelen for flerbruksterminalen.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Innst. for USB-tilkobl.] ønsket modus


Auto
Avhengig av datamaskinen eller andre USB-enheter du kobler til kameraet, vil tilkoblingsmodusen velges automatisk fra [MTP] eller [Mass Storage].
Når du bruker Windows 7, velges [MTP], og Windows 7-spesifikke funksjoner blir tilgjengelige.

MTP
Oppretter en MTP-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet.
Når du bruker Windows 7, velges [MTP], og Windows 7-spesifikke funksjoner blir tilgjengelige.
Når du bruker andre operativsystemer (Vista/XP, Mac OS X), vises Autokjør-veiviseren, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen.

Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet.

Merk
  • Hvis Enhetstrinn* ikke vises når kameraet kobles til en Windows 7-datamaskin, må du stille inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Auto].

* Enhetstrinn er et menyskjermbilde for administrasjon av tilkoblede enheter, f.eks. et kamera. (En funksjon i Windows 7)