LUN-innstillinger

Stiller inn visningsmetoden for opptaksmediene som vises på en datamaskinskjerm eller annen skjerm når kameraet er koblet til en datamaskin eller AV-komponent med en USB-tilkobling.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [LUN-innstillinger] ønsket modus


Multi
Både bildene på minnekortet og i internminnet vises. Velg denne innstillingen når du kobler kameraet til datamaskinen.

Enkel
Når minnekortet settes inn i kameraet, vises bildene på minnekortet; når det ikke er satt inn, vises bildene i internminnet. Velg denne innstillingen når hverken bildene på minnekortet eller bildene i internminnet vises når kameraet er koblet til en annen enhet enn en datamaskin.

Merk
  • Still inn [LUN-innstillinger] på [Multi] når du laster opp bilder til en medietjeneste ved hjelp av "PMB Portable".