Last ned musikk

Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å skifte bakgrunnsmusikkspor.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Last ned musikk]

Meldingen "Koble til en PC." vises.
  1. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, og start så "Music Transfer".

  1. Følg instruksene på skjermen for å skifte ut musikkfiler.