GPS-innstilling (kun DSC-HX100V)

Den innebygde GPS-en og retningssensoren i kameraet innhenter informasjon om sted eller opptaksretning og registrerer dette på bildene. Bruker du den medfølgende programvaren "PMB", kan du importere bilder og filmer som er lagret med stedsinformasjon og opptaksretning til en datamaskin, og se på dem sammen med et kart som viser opptaksstedet. Se "PMB Help" for mer informasjon.
 1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [GPS-innstilling] ønsket modusGPS-retningssensoren er aktivert.
Av
GPS-retningssensoren er deaktivert. Hvis du ikke vil lagre steds- og retningsinformasjon, må du velge GPS-innstillingen [Av].

For å motta et GPS-signal
 • Riktig triangulering er ikke mulig innendørs eller i nærheten av høye bygninger. Bruk kameraet i et åpent område utendørs, og slå på kameraet igjen.

 • Hvis trianguleringsikonet ikke vises selv om du venter i flere minutter, kan du befinne deg i områder hvor det er vanskelig eller umulig å motta GPS-signaler. Begynn opptaket der du er, eller gå til et åpent område utenfor. Hvis du gjør opptaket der du er, vil ingen stedsinformasjon bli lagret.

Merknader
 • Opptaksretningen blir ikke registrert når du gjør filmopptak.

 • Steds- og retningsinformasjon blir ikke registrert når filmen blir tatt opp i internminnet.

 • Under flyavgang og -landing må du slå av kameraet slik kabinpersonalet gir instruks om.

 • Bruk GPS i henhold til de reglene som gjelder på det aktuelle stedet eller i den aktuelle situasjonen.

 • Det kan ta fra flere titalls sekunder og opptil flere minutter å innhente stedsinformasjon når du bruker GPS for første gang, eller når du bruker den igjen etter et langt opphold. Trianguleringstiden kan forkortes ved å ta inn GPS-hjelpedata. [Detaljer]

 • Informasjon om opptaksretning som dette kameraet henter inn, baserer seg på magnetisk nord (den retningen en kompassnål peker).

 • Hvis kameraet befinner seg i nærheten av magnetiske kilder eller metall, kan det oppstå feil i retningssensoren. Hold kameraet unna magnetiske kilder eller metall så sant det er mulig.

 • Riktig opptaksretning vil kanskje ikke bli registrert eller vist i følgende tilfeller:

 • Nær en bygning, en gangbro, en jernbro, et kjøretøy eller et tårn av jern

 • Nær elektriske apparater som tv, høyttalere, kjøleskap, mobiltelefoner, øretelefoner

 • Nær et bord eller en stol av stål etc.

 • Retningsinformasjonen vil bli ustabil hvis dette kameraet vendes oppover.

 • Ikke dekk GPS-sensoren med fingeren din når du søker etter GPS-satellitter, eller når du triangulerer. Dette reduserer følsomheten til GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.

Kontrollere trianguleringsstatus

Indikatoren endres etter styrken på GPS-signalet når GPS er aktivert. Trianguleringsstatusen kan også kontrolleres ved hjelp av [Posisjonsopplysninger]. [Detaljer] Du kan kontrollere opptaksretningen ved hjelp av retningsikonet som vises på skjermen.

Trianguleringsstatus
GPS-indikatorer
GPS-mottaksstatus
Av
Ingen indikator
[GPS-innstilling] er stilt inn på [Av], eller det har oppstått en feil.
Vanskelig
Kameraet finner ikke noe GPS-signal, og kan derfor ikke innhente lokal informasjon. Bruk kameraet i et åpent område.
Søker
Søker etter GPS-satellitter. Det kan ta flere minutter å starte trianguleringen.
Triangulere
Kameraet mottar et GPS-signal og kan innhente stedsinformasjon.


Fotograferingsretning
Indikatorer
Nord
Vest
Sør
Øst

Liknende emne