GPS-hjelpedata (kun DSC-HX100V)

Tiden det tar for GPS å innhente stedsinformasjon, kan forkortes ved å ta inn GPS-hjelpedata. Statusen for GPS-hjelpedata kan kontrolleres på kameraet.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [GPS-hjelpedata]

Hvis du kobler kameraet til en internettaktivert datamaskin og bruker den medfølgende programvaren "PMB" eller "PMB Portable", kan GPS-hjelpedata oppdateres automatisk.
Bruke støtteverktøy for GPS
  • Du kan også oppdatere GPS-hjelpedata ved å sette inn et minnekort i datamaskinen. Start [GPS Support Tool] fra (PMB Launcher), velg minnekortstasjon på datamaskinen, og oppdater deretter GPS-hjelpedataene.

Merknader
  • Hvis [Dato- og tidsinnstill.] ikke er fastsatt, eller fastsatt klokkeslett er vesentlig endret, kan tiden det tar for GPS-innhenting av stedsinformasjon ikke forkortes. Still inn korrekt dato og klokkeslett med MENU (Innstillinger) [Dato- og tidsinnstill.].

  • Hvis gyldighetsperioden for GPS-hjelpedataene er utløpt, kan du ikke forkorte tiden det tar før du får lagret stedsinformasjon.

Liknende emne