TransferJet

Du kan velge TransferJet-kommunikasjonsinnstillinger. TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre. For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har (TransferJet) på bunnen av kameraet.
Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom TransferJet-kompatible enheter.
Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Memory Stick med TransferJet.
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [TransferJet] ønsket modus


Kommuniserer ved hjelp av TransferJet.

Av
Kommuniserer ikke ved hjelp av TransferJet.

Hva er TransferJet?
TransferJet setter deg i stand til å dele bilder med andre ved å sende og motta bildedata. Sett inn en Memory Stick med TransferJet i kameraet ditt og plasser de to (TransferJet) på kameraet og en annen enhet som støtter denne funksjonen, nær inntil hverandre.
For nærmere informasjon om bildeoverføring, se [Detaljer].
Merknader
  • I enkel modus er [TransferJet] stilt inn fast på [Av].

  • Når du reiser med fly, må du stille inn [TransferJet] på [Av]. I tillegg må du alltid følge alle bestemmelser om hvor kameraet tillates brukt.

  • Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du velge [Ja] og plassere (TransferJet) på kameraet og den andre enheten rett overfor hverandre igjen.

  • På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet ikke selges i.

  • Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger.

Liknende emne