Eye-Fi

Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen til et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen) når du bruker et Eye-Fi-kort med dette kameraet.
[Eye-Fi] vises bare når Eye-Fi-kortet er satt inn i kameraet.
 1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Eye-Fi] ønsket modus


Bruker opplastingsfunksjonen.
Eye-Fi-ikonet på LCD-skjermen vil endre seg med Eye-Fi-kortets kommunikasjonsmodus.
: Eye-Fi-kortet er i standbymodus. Det finnes ingen bilder å sende.
: Eye-Fi-kortet er i standbymodus for opplasting.
: Eye-Fi-kortet er i tilkoblingsmodus.
: Eye-Fi-kortet laster opp bilder.
: Det har oppstått en feil.

Av
Bruker ikke opplastingsfunksjonen.

Merknader
 • Pr. desember 2010, blir Eye-Fi kort solgt i U.S.A, Canada, Japan og enkelte land i EU.

 • Du kan få mer informasjon om Eye-Fi-kortet ved å kontakte en produsent eller forhandler av Eye-Fi-kort direkte.

 • Eye-Fi-kort er bare tillatt i de land og regioner der kortene er kjøpt. Du kan holdes ansvarlig på grunnlag av lokale restriksjoner.

 • Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke innsettes der trådløst LAN er forbudt, for eksempel om bord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Eye-Fi] på [Av]. Når opplastingsfunksjonen til Eye-Fi-kortet er stilt inn på [Av], vises på LCD-skjermen.

Overføre bildedata ved hjelp av Eye-Fi-kortet

 1. Velg innstillinger for tilgangspunkt til trådløs LAN eller overføringsretning til Eye-Fi-kortet.

Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.
 1. Når innstillingene er klare, setter du Eye-Fi-kortet inn i kameraet og tar bildene.

De innspilte bildene blir automatisk overført via trådløs LAN til PC-en, osv.
Merknader
 • Når du bruker et nytt Eye-Fi-kort for første gang, skal du kopiere installasjonsfilen til PC-programmet som er lagret på Eye-Fi-kortet først, og deretter formatere kortet.

 • Før du bruker Eye-Fi-kortet, skal du oppgradere Eye-Fi-kortets fastvare til siste versjon. Nærmere informasjon om versjonsoppgradering finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.

 • Når du laster opp bildedata, er [Strømsparer] ikke tilgjengelig.

 • Hvis -ikonet (feil) vises, må du løse ut Eye-Fi-kortet og sette det inn igjen, eller slå kameraet av og på igjen. Vises -ikonet (feil) fremdeles, kan Eye-Fi-kortet være ødelagt. Ta kontakt med Eye-Fi, Inc. for å få nærmere informasjon.

 • Trådløs LAN-kommunikasjon kan bli avbrutt av de andre kommunikasjonsenhetene. Hvis datamottaket er utilstrekkelig, må du flytte kameraet nærmere tilgangspunktet.

 • Nærmere informasjon om innhold som kan lastes opp, finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.

 • Noen Eye-Fi kort har en "Endless Memory Mode". Dette produktet støtter ikke "Endless Memory Mode". Pass på at Eye-Fi-kort som du setter inn i dette produktet, har "Endless Memory Mode" avslått. Nærmere opplysninger om innstilling av "Endless Memory Mode" finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet.