Strømsparer

Still inn tiden til LCD-skjermen blir svart, og tiden til kameraet slår seg av.
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode mens batteriet er på, blir skjermen svart og kameraet slår seg senere av automatisk, for å hindre at batteriet brukes opp (Auto AV- funksjon).
  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [Strømsparer] ønsket modusUtholdenhet
Sparer batteristrøm proaktivt.
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode, slår strømmen seg av automatisk. I opptaksmodus blir LCD-skjermen automatisk svart før strømmen slår seg av.
Standard
Hvis kameraet ikke er i bruk over en viss tidsperiode, slår strømmen seg av automatisk. I opptaksmodus blir LCD-skjermen automatisk svart før strømmen slår seg av.
Det tar lenger tid før strømmen slår seg av enn når kameraet er stilt inn på [Utholdenhet].

Av
Bruker ikke Auto AV-funksjonen.

Merk
  • Kameraet går ikke over i strømsparemodus under lysbildevisning, filmavspilling eller når det er koblet til en TV eller en datamaskin.