Ny opptaksmappe

Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en annen opptaksmappe.
  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Ny opptaksmappe] [OK]

Om mappene
Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen. [Detaljer]
Merknader
  • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.

  • Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk.

  • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe.