Endre opptaksmappe

Endrer den mappen i minnekortet som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder.
  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Endre opptaksmappe]

  1. Velg en mappe med / på kontrollknappen.

  1. [OK]

Merknader
  • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.

  • Du kan ikke velge en mappe med et nummer som bare har "MSDCF" eller "ANV01" som opptaksmappe.

  • Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.