Kopier

Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort.
  1. Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet i kameraet.

  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Kopier] [OK]

Merknader
  • Du må forvisse deg om at batteriet er fulladet, eller så må du koble vekselstrømadapteren (inkludert) til en stikkontakt. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med et batteri som nesten er oppbrukt, kan det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.

  • Bilder kan ikke kopieres individuelt.

  • De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Formatere] i [Internminneverktøy]).

  • Dataene vil kopieres til opptaksmappen som er i bruk i øyeblikket, med et nummer som er 1 høyere enn det høyeste nummeret i den aktuelle mappen. [Detaljer]