Områdeinnstilling

DSC-HX100:
Justerer tiden til lokal tid for et valgt område.
Å stille inn et reisemål du ofte besøker, gjør det enkelt å justere tiden når du besøker det målet.
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Områdeinnstilling] ønsket innstilling


Hjem
Du bruker kameraet i ditt område. Hvis det området som vises ikke er ditt hjemmeområde, må du foreta en områdeinnstilling.

Destinasjon
Du bruker kameraet innstilt på lokal tid ved reisemålet. Still inn reisemålet.

  1. Velg områdedel for [Destinasjon], og trykk så på .

  1. Trykk på / på kontrollknappen for å velge det ønskede området, og velg deretter sommertid ved hjelp av /.

DSC-HX100V:
Stiller inn det området hvor du bruker kameraet.
Hvis [Autom. områdejust.] er stilt inn på [På], justerer kameraet området automatisk når området endres. [Detaljer]
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Områdeinnstilling]

  1. Trykk på / på kontrollknappen for å velge det ønskede området, og velg deretter sommertid ved hjelp av /.