Autom. klokkejust. (kun DSC-HX100V)

Kameraet holder klokkeslettet oppdatert ved å bruke GPS til å innhente tidsinformasjon ved oppstart.
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Autom. klokkejust.] ønsket modus


Justerer klokken automatisk.

Av
Justerer ikke klokken automatisk.

Merknader
  • [Autom. klokkejust.] er ugyldig hvis [GPS-innstilling] er stilt inn på [Av].

  • Du må stille inn [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet før du bruker det.

  • Avvik på noen få sekunder kan forekomme.

  • Det fungerer muligens ikke riktig, avhengig av område.

Liknende emne