Autom. områdejust. (kun DSC-HX100V)

Hvis en tidssoneforskjell oppdages, justerer kameraet området ved å bruke GPS til å innhente stedsinformasjon.
  1. MENU (Innstillinger) (Klokkeinnstillinger) [Autom. områdejust.] ønsket modus


Justerer tidssoneforskjeller automatisk.

Av
Justerer ikke tidssoneforskjeller automatisk.

Merknader
  • [Autom. områdejust.] er ugyldig hvis [GPS-innstilling] er stilt inn på [Av].

  • Du må stille inn [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet før du bruker det.

  • Det avhenger av området om [Autom. områdejust.] fungerer riktig. Eventuelt må [Autom. områdejust.] stilles inn på [Av].

Liknende emne