Vise et bilde på en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV

Hvis du bruker en TV som støttes av "BRAVIA" Sync (kompatibel med SYNC MENU), kan du bruke avspillingsfunksjonene til kameraet med fjernkontrollen til TV-en hvis du har koblet sammen kameraet og TV-en med en HDMI-kabel (selges separat).
  1. Koble sammen HDMI-kontakten på kameraet (A) og HDMI-kontakten på TV-en (B) med HDMI-kabelen (selges separat) (C).

  1. Slå på TV-en og still inn inngangen.

  1. Trykk på (avspillingsknappen) på kameraet for å slå på kameraet.

  1. MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [KTRL for HDMI] [På]

  1. Trykk på knappen SYNC MENU på fjernkontrollen til TV-en for å velge ønsket modus.


Meny
Funksjon
Lysbildevisning med musikk
Spiller automatisk av bilder med lydeffekter eller bakgrunnsmusikk i en kontinuerlig sløyfe.
Enkeltbilde
Viser ett enkeltbilde av gangen.
Bildeindeks
Viser flere bilder samtidig.
3D-visning
Spiller av 3D-bilder som er tatt opp i 3D-opptaksmodus.
Slett
Sletter innspilte bilder.
Avspillingszoom
Spiller av forstørrede bilder.
Rotere
Roterer et stillbilde.
Visningsmodus
Velger visningsformat for visning av flere bilder.
Avslutt
Avslutte avspillingen.

Merknader
  • Hvis kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel, er det begrenset hvilke funksjoner du kan bruke.

  • Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for TV-en.

  • Hvis kameraet fungerer på uønskede måter når det kontrolleres med fjernkontrollen til TV-en, som f.eks. når det er koblet til en TV fra en annen produsent via HDMI, må du trykke på MENU (Innstillinger) (Hovedinnstillinger) [KTRL for HDMI] [Av].

  • Når kameraet er i enkel modus, vises ikke SYNC MENU på TV-en.