Installere "PMB" og "Music Transfer" (Windows)

 1. Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CD-ROM-stasjonen.

Vinduet med installeringsmenyen vises.
 1. Klikk på [Install].

Skjermbildet "Choose Setup Language" vises.
 1. Velg ønsket språk og gå deretter til nedenstående skjermbilde.

Skjermbildet "License Agreement" vises.
 1. Les avtalen nøye, klikk på knappen ( ) for å godta vilkårene i avtalen, og klikk deretter på [Next].

 1. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

 1. Koble kameraet til datamaskinen din når du ser en melding som ber deg bekrefte tilkobling.

 1. Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.

 1. Start programvaren.

Merknader
 • Logg deg på som administrator.

 • Når "PMB" startes for første gang, vises bekreftelsesmeldingen til informasjonsverktøyet på skjermen. Velg [Start].

 • Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen din og versjonsnummeret til "PMB" er lavere enn versjonsnummeret til programmet på den inkluderte CD-ROM-en, bør du installere "PMB" om igjen fra CD-ROM-en.

 • Hvis versjonsnummeret er høyere enn versjonsnummeret til programmet på den inkluderte CD-ROM-en, trenger du ikke å installere "PMB" på nytt. Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen via en USB-kabel, aktiveres den tilgjengelige "PMB"-funksjonen.

 • Hvis "PMB" allerede er installert på datamaskinen din og versjonsnummeret til "PMB" er lavere enn 5.0, kan enkelte funksjoner bli ugyldige etter at du har installert "PMB" fra CD-ROM-en som følger med. Du kan også starte opp "PMB" eller andre typer programvare fra "PMB Launcher", som blir installert samtidig. Start "PMB Launcher" ved å dobbeltklikke på (PMB Launcher) på skrivebordet.