Importere bilder til en datamaskin (Windows)

"PMB" gjør det enkelt å importere bilder.
Du finner mer informasjon om "PMB"-funksjonene i "PMB Help".

Importere bilder til en datamaskin uten å bruke "PMB"

Når Autokjør-veiviseren vises etter at du har foretatt en kobling mellom kameraet og en datamaskin, kan du klikke på [Open folder to view files] [OK] [DCIM] eller [MP_ROOT] kopiere de ønskete bildene til datamaskinen.
Merknader
  • Bruk "PMB" til arbeidsoperasjoner som å importere film i [AVCHD-visning] til en datamaskin.

  • Hvis arbeidsoperasjonene utføres på filer eller mapper for filmer i [AVCHD-visning] på kameraet fra en PC, mens kameraet er koblet til en PC, kan bildefilen bli ødelagt, eller det kan bli umulig å spille den av. Ikke slett eller kopier filmer i [AVCHD-visning] fra en PC til kameraets minnekort. Sony kan ikke påta seg noe ansvar for resultatet av denne typen arbeidsoperasjoner.

  • Bruk "PMB" for å importere filmer med GPS-stedsinformasjon til en datamaskin (kun DSC-HX100V).

  • Kameraet oppretter et 3D-bilde ved å sette sammen en JPEG-fil med en MPO-fil. Hvis du sletter en av filene på en PC, kan du ikke spille av 3D-bildet.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).