Starte "PMB Portable" (Windows)

For Windows: Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språk. Følg nedenstående fremgangsmåte for å velge. Så snart du har valgt språk, blir trinn 3 til 5 unødvendige neste gang du bruker "PMB Portable".
 1. Koble kameraet til en datamaskin.

Windows 7: Aktiver enhetstrinnet*.
Windows XP/Windows Vista: Autokjør-veiviseren vises.
* Enhetstrinn er et menyskjermbilde for administrasjon av de tilkoblede enhetene, f.eks. et kamera. (En funksjon i Windows 7)
 1. Klikk på [PMB Portable].

Skjermbildet for brukeravtalen vises.
 1. Velg ønsket språk, og klikk så på [OK].

Skjermbildet for valg av region vises.
 1. Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].

Skjermbildet for brukeravtalen vises.
 1. Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på [I Agree].

"PMB Portable" starter opp.
Merknader
 • "PMB Portable" støttes ikke for filmer i [AVCHD-visning].

 • Still inn [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] på [Multi].

 • Hvis du ikke kan starte "PMB Portable", må du stille inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Mass Storage].

 • Koble alltid til et nettverk når du bruker "PMB Portable".

 • Når du laster opp bilder via Internett, kan hurtigminnet forbli i den datamaskinen som brukes. Dette avhenger av Internett-tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når dette kameraet brukes for dette formålet.

 • Hvis det oppstår en feil i "PMB Portable", eller du sletter "PMB Portable" ved en feiltakelse, kan du reparere "PMB Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra nettstedet.

 • Hvis Autokjør-veiviseren ikke vises med Windows XP/Windows Vista, klikk på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) [PMBPORTABLE], og dobbeltklikk på [PMBP_Win.exe].

 • Hvis Enhetstrinn ikke aktiveres med Windows 7, klikk på [Computer] og dobbeltklikk på kameraikonet mediaikon [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

 • Åpningsskjermbildet til Enhetstrinn, som ikke inneholder konkret informasjon om modellen, kan vises, avhengig av innstillingene på datamaskinen din når du bruker Windows 7. Hvis dette skjer, laste ned den siste informasjonen, idet du følger instruksjonene på skjermen.

 • Når du bruker Windows 7, går skjermen automatisk over til masselagertilkobling ved oppstart av "PMB Portable".

 • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).