Starte "PMB Portable" (Macintosh)

Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin, må du stille inn regionen første gang. Foreta innstillingen som forklart nedenfor. Etter at du har stilt inn regionen, er trinn 3-4unødvendige ved senere bruk.
 1. Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en Macintosh-datamaskin.

Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen din, vises [PMBPORTABLE] på skrivebordet.
Klikk på [×] for å lukke eventuelle unødvendige stasjoner.
 1. Klikk på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.

Skjermbildet for valg av region vises.
 1. Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK].

Skjermbildet for brukeravtalen vises.
 1. Les avtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må du klikke på [I Agree].

"PMB Portable" starter opp.
Merknader
 • "PMB Portable" støttes ikke for filmer i [AVCHD-visning].

 • Still inn [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] på [Multi].

 • Hvis du ikke kan starte "PMB Portable", må du stille inn [Innst. for USB-tilkobl.] på [Mass Storage].

 • Koble alltid til et nettverk når du bruker "PMB Portable".

 • Når du laster opp bilder via Internett, kan hurtigminnet forbli i den datamaskinen som brukes. Dette avhenger av Internett-tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når dette kameraet brukes for dette formålet.

 • Hvis det oppstår en feil i "PMB Portable", eller du sletter "PMB Portable" ved en feiltakelse, kan du reparere "PMB Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra nettstedet.

 • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).