Velge metode for oppretting av en filmdisk

Du kan opprette en disk fra filmer i [AVCHD-visning] som er tatt opp med dette kameraet.
Velg den metoden som egner seg for spilleren din.
Hvis du vil vite mer om metoden for å opprette en disk ved hjelp av "PMB", se "PMB Help".
For å importere filmer til en PC, se "Importere bilder til en datamaskin" [Detaljer] (Windows)/[Detaljer] (Macintosh).

Spiller
Opprettelsesmetode
Platetype
Avspillingsenheter for Blu-ray-disker
(Blu-ray-diskspiller, PlayStation®3 osv.)
Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB", og oppretting av en Blu-ray-disk
Avspillingsenheter for AVCHD-format
(Sony Blu-ray-diskspiller, PlayStation®3 osv.)
Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB" og opprette en disk i AVCHD-format
Opprette en disk med AVCHD-format ved hjelp av en annen DVD-brenner/opptaker enn DVDirect Express
Vanlige DVD-avspillingsenheter
(DVD-spiller, datamaskin som kan spille av DVD-er osv.)
Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB", og opprette en disk med standardbildekvalitet (STD)

Merknader
  • Hvis du oppretter en disk ved hjelp av Sony DVDirect (DVD-brenner), må du bruke minnekortsporet til DVD-brenneren eller koble til DVD-brenneren via USB for å overføre dataene.

  • Hvis du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du kontrollere at fastvaren er oppdatert til nyeste versjon.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).

Typiske egenskaper ved de ulike disktypene


Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) med lengre varighet enn DVD-er.

Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk med HD-bildekvalitet opprettes.
  • Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet på avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony Blu-ray-diskspiller eller en PlayStation®3 Du kan ikke spille av disken på vanlige DVD-spillere.

Film med standard oppløsning (STD) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk med standardbildekvalitet (STD) opprettes.

Disktyper som kan brukes sammen med "PMB"
Følgende 12 cm-disker kan brukes med "PMB". For nærmere informasjon om Blu-ray-disker, se "Opprette Blu-ray-disker". [Detaljer]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Er ikke skrivbar flere ganger.
DVD-RW / DVD+RW: Er skrivbar flere ganger og kan brukes om igjen.
  • Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren PlayStation®3.

  • PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.