Opprette AVCHD-disker

En AVCHD-disk med HD-bildekvalitet kan opprettes fra filmer i [AVCHD-visning] som er importert til en PC ved hjelp av den inkluderte "PMB"-programvaren.
 1. Slå på strømmen til PC-en og sett inn en ubrukt disk i DVD-stasjonen.

 1. Start "PMB".

 1. Velg de filmene i [AVCHD-visning] som skal lagres på disken.

 1. Klikk på (Create Discs) og velg deretter [Create AVCHD Format Discs (HD)].

 1. Opprett disken ved å følge instruksjonene på skjermen.

Spille av en AVCHD-disk på en PC
AVCHD-disker kan spilles av på en PC ved hjelp av "Player for AVCHD" som installeres sammen med "PMB". For å starte programvaren klikker du på [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD].
Du finner nærmere informasjon om arbeidsoperasjonene i hjelpen for "Player for AVCHD".
 • Avhengig av det aktuelle PC-miljøet, er det mulig at bildene ikke vil spilles av jevnt.

Merknader
 • Forviss deg om at "PMB" allerede er installert. [Detaljer]

 • Du kan ikke ta opp følgende bilder på en AVCHD-plate:

 • Stillbilder

 • MP4-filmer

 • Filmer som er tatt opp i [AVC HD 28M (PS)] eller [AVC HD 24M (FX)]

 • Det kan ta tid å opprette en disk.

 • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp i [Videoformat] innstilt på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).