Opprette disker med bilder med standardoppløsning (STD)

DVD-er med standard bildekvalitet (STD) kan opprettes med den inkluderte "PMB"-programvaren, og ved å velge en film i [AVCHD-visning] som er importert til PC-en.
  1. Slå på strømmen til PC-en og sett inn en ubrukt disk i DVD-stasjonen.

  1. Start "PMB".

  1. Velg den AVCHD-filmen som skal skrives til disken.

  1. Klikk på (Create Discs) og velg deretter [Create DVD-Video Format Discs (STD)].

  1. Opprett disken ved å følge instruksjonene på skjermen.

Merknader
  • Forviss deg om at "PMB" allerede er installert. [Detaljer]

  • Det kan ikke opprettes disker for MP4-filmer.

  • Diskoppretting kan ta tid, siden en film i [AVCHD-visning] må konverteres til standard bildekvalitet (STD).

  • PC-en må være tilkoblet til Internett den første gangen du oppretter en DVD.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).