Opprette Blu-ray-disker

Du kan opprette Blu-ray-disker fra filmer i [AVCHD-visning] som er importert til en PC.
Den aktuelle PC-en må være i stand til å opprette Blu-ray-disker. BD-R-disker (ikke skrivbare flere ganger) eller BD-RE-disker (skrivbare flere ganger) kan brukes. Det er ikke mulig å gjøre "multi-session"-opptak.
For å kunne opprette Blu-ray-plater må du passe på å installere [BD Add-on Software] i installasjonsskjermbildet for "PMB"-programvaren. For å installere programvaren må PC-en være koblet til Internett.
Du finner mer informasjon om arbeidsoperasjonene under "PMB Help".
Merknader
  • Når du lagrer filmer som er tatt opp med bildekvaliteten stilt inn på [AVC HD 28M (PS)] på en Blu-ray-disk, må du konvertere bildet ved hjelp av "PMB" før lagring til disk.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).